چرا اوج فراز بیهق؟
 • استفاده از تكنسين هاي با تجربه
 • بكارگيري تجربيات چندين ساله در تعميرات و خدمات پس از فروش
 • خدمات حرفه اي و پيوسته با نرم افزار هاي مديريتي سرويس و نگهداري
 • هماهنگي هاي لازم با مديران ساختمان و آموزشهاي اوليه ‌پيرامون سرويس
 • ارائه آموزش تكنيكهاي در حال كار با شركت با متد روز و استاندارد هاي روز
 • ارائه خدمات 24 ساعته به هتل آپارتمانها و برجهاي مسكوني
 • هدفمند سازي سرويس در جهت ارائه مشتري مدار
اطلاعات تماس:
 • آدرس :مشهد، بلوار ملک آباد، ملک آباد 7،
  خیابان فرهاد 24، ساختمان هنر، طبقه اول،
  واحد 11
 • شماره تماس : 09156206306
 • ایمیل ما : info@owjlift.com

موتور گیربکس

موتور گیربکس آلبرتوساسی ایتالیا (موتورخانه دار)
ALBERTO SASSI LEO

·       Static load [kg]: 3000

·       Ratio: 1/71 – 1/55 – 1/45 – 2/71 – 2/57 – 3/47

·       Duty load: 630 kg roping 1/1, 1000 kg roping 2/1

·       Suspension​: 1/1 - 2/1

·       Traction pulley speed​ [m/sec]: 0,18 – 4,21

·       Speed control: 4/16 - VF

·       Powers range 4/16 poli [kW SYNC]: 3,5 - 5,5

·       Powers range VF 4 poli [kW SYNC]: 3,3 - 11

·       Moment of inertia J with motor AC2: Kgm2 0,371 - 0,488

·       Moment of inertia J with motor VF: Kgm2 0,046 - 0,171

·       Oil for life


ALBERTO SASSI MODY

·       ​Static load [kg]: 2250

·       Ratio:1​/37 - 1/49 - 2/47 - 3/41

·       Duty load [kg]: 480 kg roping 1/1, 630 kg roping 2/1

·       Roping: 1/1 - 2/1

·       Traction pulley speed [m/sec]: ​0,23 – 3,68

·       Speed control: VVVF

·       Powers​ range VF [kW]: 1,5 – 6,5

·       Moment of inertia J with VF motor​ : Kgm2 0,100

·       Oil for life


ALBERTO SASSI MF48

·         ​ Static load [kg]: 3100

·         Ratio: 1/60 – 1/47 – 2/71 – 3/56

·         Duty load: 630 kg roping 1/1, 1000 kg roping 2/1

·         Suspension: 1/1 - 2/1

·         Traction pulley speed​ [m/sec]: 0,28 – 3,52

·         Speed control: 4/16 - VF

·         Powers range 4/16 poles [kW SYNC]: 3,5 - 7,3

·         Powers range VF 4 poles [kW SYNC]: 3,3 - 11,4

·         Moment of inertia J with motor VF: Kgm2 0,011

·         Oil capacity: 3,8 l


ALBERTO SASSI TORO

·         Static load max [kg]: 4200

·         Ratio: 1/61 – 1/49 – 1/39 – 2/53 – 3/47

·         Duty load [kg]: 1000 kg roping 1/1, 2000 kg roping 2/1

·         Roping: 1/1 - 2/1

·         Traction pulley speed​ [m/sec]: 0,22 – 4,20

·         Speed control: 4/16 - VF

·         Powers range 4/16[kW SYNC]: 3,5 - 11

·         Powers range VF [kW SYNC]: 3,3 - 20,6

·         Moment of inertia J with VF motor​​: Kgm2 0,026

·         Lubricated for life​​​


ALBERTO SASSI MF84

Modern gearbox on bearings with oil for life thanks to a special high viscosiy synthetic oil.
Suitable for installation up to 1600 kg roping 1:1 and 3000 kg roping 2:1 and cabin speed up to 1.6 m/s.
Compact dimensions featuring a significant static load (6000 kg) without outboard bearing (isostatic shaft).
On request it can be equipped with safety brake on the slow shaft.

 

·       Static load max [kg​]: 6000

·       Ratio: 1/65 – 1/4​8 – 1/39 – 2/53 – 2/39

·       Duty load [kg]: 1600 kg roping 1/1, 3000 kg roping 2/1

·       Roping: 1/1 - 2/1

·       Traction pulley speed [m/sec]: 0,28 – 3,86

·       Speed control: AC2 - VVVF

·       Powers range 4/16 [kW SYNC]: 6,0 - 20,6

·       Powers range VF [kW SYNC]: 5,9 - 25

·       Moment of inertia J with VF motor​​: Kgm2 0,050

·       Lubricated for life


ALBERTO SASSI MB94

 

·         Max static load [kg]: 8000

·         Ratio: 1/65 – 1/53 – 2/71 – 2/53 – 4/64

·         Duty load [kg]: 3000 kg roping 1/1, 5000 kg roping 2/1, 8000 kg roping 4/1

·         Roping: 1/1 - 2/1 - 4/1

·         Traction pulley speed: 0,29 – 4,50*   (5,62 with traction pulley Ø​​1000)*

·         Speed control​: 4/16 - VF

·         Powers Range 4/16 [kW SYNC]: 13,6 - 40,4

·         Powers Range VF [kW SYNC]: 11 - 40,4

·         Moment of inertia J with VF motor​​: Kgm2 0,22

·         Oil Capacity​: 9 l