چرا اوج فراز بیهق؟
 • استفاده از تكنسين هاي با تجربه
 • بكارگيري تجربيات چندين ساله در تعميرات و خدمات پس از فروش
 • خدمات حرفه اي و پيوسته با نرم افزار هاي مديريتي سرويس و نگهداري
 • هماهنگي هاي لازم با مديران ساختمان و آموزشهاي اوليه ‌پيرامون سرويس
 • ارائه آموزش تكنيكهاي در حال كار با شركت با متد روز و استاندارد هاي روز
 • ارائه خدمات 24 ساعته به هتل آپارتمانها و برجهاي مسكوني
 • هدفمند سازي سرويس در جهت ارائه مشتري مدار
اطلاعات تماس:
 • آدرس :مشهد، بلوار ملک آباد، ملک آباد 7،
  خیابان فرهاد 24، ساختمان هنر، طبقه اول،
  واحد 11
 • شماره تماس : 09156206306
 • ایمیل ما :info@owjlift.com

مباحث مقررات ملی ساختمان

لینکدانلود مستقیم مباحث 22گانه مقررات ملی ساختمان

مقررات ملی ساختمان از طراحان می‌خواهدطبق اصول مهندسی مندرج در آن به طراحی و محاسبات اقدام نمایند. در ادامه نیز اینمقررات،  علاوه بر نظارت بر ساخت اصولی ساختمان‌ها، سازندگان را ملزم بهرعایت ایمنی و بهداشت در حیطه فردی می‌کند. به عبارت دیگر مقررات ملیساختمان، به منظور تامین ایمنی، بهداشت، سلامت افراد جامعه تدوین شده است. علاوهبراین ساخت بناها با رعایت این مقررات، مهندسی ساز بودن آنها را در پی خواهد داشت.

رعایتاین ضوابط در حین ساخت منجر به حفظ سلامت سازندگان و پس از ساخت سبب افزایش کیفیتو عمر ساختمان‌ها خواهد شد.در صورت رعایت کامل این مقررات ساکنانساختمان‌ها نیز در حین بهره‌برداری از بسیاری از مزایای آن از قبیل عایق حرارتی وصوتی بودن ساختمان‌ها بهره مند خواهند شد. گرچه در برخی موارد در ظاهر این مقرراتدست و پاگیر بوده و هزینه‌های ساخت را افزایش می‌دهد ولی در کل با کاهش مصرفانرژی، کاهش هزینه های نگهداری و هزینه های نوسازی ، هزینه سرجمع کمتری بهمصرف کننده اصلی تحمیل خواهد کرد.

ازلازمه‌های رعایت این مقررات استفاده از مصالح و تولیدات استاندارد است. این امرنیز به نوبه خود منجر به استاندارد سازی  تولیدات مرتبط با صنعت ساختمان ومصالح ساختمانی می‌شود.

 منبع:وزارت راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختماندانلود مبحث چهارم - الزامات عمومی ساختماندانلود مبحث سوم - حفاظت ساختمان ها در مقابل حریقدانلود مبحث دوم - نظامات اداریدانلود مبحث اول - تعاریفدانلود مبحث پنجم - مصالح و فرآورده های ساختمانیدانلود مبحث ششم - بارهای وارد بر ساختماندانلود مبحث هفتم - پی و پی سازیدانلود مبحث هشتم - طرح و اجرای ساختمان هایی با مصالح بناییدانلود مبحث نهم - طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمهدانلود مبحث دهم - طرح و اجرای ساختمان های فولادیدانلود مبحث یازدهم - طرح و اجرای صنعتی ساختمان هادانلود مبحث دوازدهم - ایمنی و حفاظت کار در حین اجرادانلود مبحث سیزدهم - طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان هادانلود مبحث چهاردهم - تاسیسات مکانیکیدانلود مبحث پانزدهم - آسانسور و پله برقیدانلود مبحث شانزدهم - تاسیسات بهداشتیدانلود مبحث هفدهم - لوله کشی گاز طبیعیدانلود مبحث هجدهم - عایق بندی و تنظیمدانلود مبحث نوزدهم - صرفه جویی در مصرف انرژیدانلود مبحث بیستم - علائم و تابلوهادانلود مبحث بیست و یکم - پدافند غیرفعالدانلود مبحث بیست و دوم - مراقبت و نگهداری ساختمان ها

مطالب دیگر


ضوابط طراحی و اجرای آسانسور های آتش نشانی
1396/12/23

ضوابط طراحی آسانسورهای آتش نشانیبرخلافتصورعامهمردمنسبتبهعدماستفادهازآسانسورهادرهنگامحريق،آسانسورهايیکهبرایسرويسدهیدرهنگام حريقوحوادثمشابهبهينه...


ادامه نوشته


ضوابط تهیه و ترسیم نقشه های معماری آسانسورها
1396/12/23

ضوابط و مقررات تهیه و ترسیم نقشههاي معماري (در کاربري مسکونی)سایت پلان (کروکی موقعیت با مشخص نمودن عرض معابر، نمایش شمال نقشه ها، ...)پلانها (نمایش آکس ها و محور ستونها، ستون گذاري، ...)مقاطع (حداقل د...


ادامه نوشته


مقاله تحقیقی در مورد ریلهای راهنمای کادر وزنه و محاسبات آنها
1396/12/23

SUMMARY A three-year research program utilized full-scale specimen testsand numerical analysis to study the mechanical behavior, damage types, andtie-bracket retrofit of elevator CW w...


ادامه نوشته