اگر در موقعیت های شغلی زیر توانمندی دارید می توانید به صورت آنلاین فرم «متقاضی استخدام» را تکمیل نمایید.

پس از تکمیل فرم، اطلاعات شما در سیستم منابع انسانی اوج فراز بیهق ثبت شده و با شما تماس صورت می گیرد.